điều trị bệnh cúm

  • Tamiflu không có tác dụng ngăn bệnh cúm? Tamiflu không có tác dụng ngăn bệnh cúm?
    Sau khi có nghi ngờ cho rằng Tamiflu không hề có tác dụng ngăn chặn bệnh cúm, tờ tạp chí y khoa đứng đầu ở Anh - BMJ - đã yêu cầu nhà sản xuất thuốc Roche công khai các dữ liệu về thuốc này.