điểm đau nhất trên cơ thể

  • Thí nghiệm đau đớn Thí nghiệm đau đớn
    Rất cần sự dũng cảm để biến mình thành "chuột lang" nhân danh khoa học, và mới đây đã có người tình nguyện để ong cắn nhiều lần để tìm ra điểm đau nhất trên cơ thể.