đoàn quân

  • Bí ẩn về các đoàn quân quá khứ Bí ẩn về các đoàn quân quá khứ
    Cho đến nay, các nhà địa chất, các nhà sử học, cổ sinh vật học, môi trường học, các nhà nghiên cứu về địa cầu vật lý, các nhà khoa học... đều công nhận rằng trên hành tinh của chúng ta vẫn còn vô số hiện tượng kỳ lạ mà khoa học chưa giải thích được.
  • Video: Đoàn quân robot xếp hàng thoăn thoắt trong nhà kho Trung Quốc Video: Đoàn quân robot xếp hàng thoăn thoắt trong nhà kho Trung Quốc
    Cảnh robot thoăn thoắt xếp hàng như đàn kiến chăm chỉ ở trung tâm phân loại thuộc công ty chuyển phát STO Express của Trung Quốc nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.