đo khoảng cách vũ trụ

  • Kính viễn vọng của NASA lập kỷ lục mới Kính viễn vọng của NASA lập kỷ lục mới
    Kính viễn vọng không gian Hubble của Cơ quan Vũ trụ và Hàng không Mỹ (NASA) vừa chụp được hình ảnh ngôi sao xa nhất trong vũ trụ từ trước đến nay, điều đặc biệt là ngôi sao này nổ tung từ 10 tỷ năm trước.