đuôi của sao chổi

  • Sao chổi ISON chỉ còn lại bụi Sao chổi ISON chỉ còn lại bụi
    Các nhà thiên văn học chuyên lẫn không chuyên trên thế giới đang nỗ lực lục soát bầu trời trước hừng đông với hy vọng có thể tìm thấy dấu tích còn lại của chiếc đuôi dài thuộc về sao chổi ISON.
  • Vì sao một sao chổi lại có nhiều đuôi? Vì sao một sao chổi lại có nhiều đuôi?
    Năm 1986 khi sao chổi Halley nổi tiếng quay lại, đuôi của nó đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người.