14 ngón chân

  • Bé gái có 14 ngón chân Bé gái có 14 ngón chân
    Với 12 ngón tay và 14 ngón chân, một bé gái Myanmar có thể được ghi tên vào Sách Kỷ lục Guinness.