AR 1504

  • Video: Bão mặt trời tác động Trái đất Video: Bão mặt trời tác động Trái đất
    Các chuyên gia của NASA đã phát hiện ra chùm 2 tia sáng rất lớn thuộc hệ mặt trời (được gọi là AR 1504) đã gây ra những cơn bão từ lên trái đất. NASA cũng công bố đoạn video được quan sát thấy bởi đài quan sát hệ mặt trời về chùm ánh sáng mặt trời khi đạt ở mức gần lớn nhất vào ngày 14/6.