Acropolis

  • Nơi lưu giữ báu vật nền văn minh Hy Lạp Nơi lưu giữ báu vật nền văn minh Hy Lạp
    Bảo tàng Acropolis xây trên ngọn đồi lịch sử cùng tên ở thủ đô Athens vừa khánh thành là điểm đến của những người yêu nghệ thuật khắp thế giới, vì đây là nơi lưu giữ các báu vật quan trọng nhất của nền văn minh Hy Lạp.
  • Thành cổ Acropolis tại Athens - Hy Lạp Thành cổ Acropolis tại Athens - Hy Lạp
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Thành cổ Acropolis tại Athens của Hy Lạp là Di sản văn hóa thế giới năm 1987.