AeroVironment

  • Mỹ có máy bay do thám không người lái siêu nhỏ Mỹ có máy bay do thám không người lái siêu nhỏ
    Một máy bay do thám không người lái bỏ túi cải trang thành chim ruồi vừa được AeroVironment, một nhà thầu chính của Lầu Năm Góc, hé lộ với chiều dài chỉ 16cm và trọng lượng nhẹ hơn một viên pin AA.