Alfred Nobel

  • Những phát minh "vô tình" tìm ra trong lịch sử Những phát minh "vô tình" tìm ra trong lịch sử
    Có rất nhiều những phát minh là kết quả của một quá trình tìm hiểu, nghiên cứu với mục đích lâu dài nhưng cũng có những phát minh do một sự vô tình hữu ý nào đó. Không ít trong số chúng đã trở nên nổi tiếng và quen thuộc với cuộc sống của chúng ta.
  • Chính Alfred Nobel cũng là nhà phát minh có tài Chính Alfred Nobel cũng là nhà phát minh có tài
    Chính con người đã hiến tặng 94% tài sản của mình để sáng lập ra “Giải thưởng Nobel” nhằm tôn vinh những sáng tạo cống hiến cho loài người - Alfred Nobel...