Andre Geim

  • Vật liệu rắn nhẹ nhất thế giới Vật liệu rắn nhẹ nhất thế giới
    Vật liệu rắn này có hình dạng như miếng bọt biển, được làm từ cacbon khô đông lạnh và oxit graphene. Trọng lượng của vật liệu rắn mới thậm chí nhẹ hơn cả nguyên tố heli khoảng 0,16 miligram/cm3.
  • Nghiên cứu đột phá về vật liệu graphene Nghiên cứu đột phá về vật liệu graphene
    Các nhà khoa học người Anh đang nghiên cứu tăng khả năng hấp thụ ánh sáng của graphene nhằm tăng tính ứng dụng của loại vật liệu mỏng nhất thế giới này.