Ashdown maniraptoran

  • Phát hiện loài khủng long họ thú nhỏ nhất Phát hiện loài khủng long họ thú nhỏ nhất
    Các nhà khoa học thuộc Đại học Portsmouth, Anh vừa công bố khai quật được loài khủng long họ thú ăn thịt mới, nhỏ nhất thế giới trên tạp chí Cretaceous Research, tạp chí uy tín về thời kỳ cổ đại của Trái đất.