Atelopus aryescue

  • Cứu ếch thoát khỏi nguy cơ bị xóa sổ toàn cầu Cứu ếch thoát khỏi nguy cơ bị xóa sổ toàn cầu
    Các nhà khoa học cho biết đã có một số phương pháp chữa bệnh nấm cho ếch, căn bệnh đẩy loài động vật lưỡng cư này vào nguy cơ bị xoá sổ toàn cầu.
  • Phát hiện 24 loài mới ở Suriname Phát hiện 24 loài mới ở Suriname
    24 loài mới vừa được tìm thấy tại các cao nguyên ở phía đông Suriname(*). Theo nhà khoa học Leeanne Alonso thuộc Tổ chức bảo tồn quốc tế, trong số các loài mới được phát hiện, có loài ếch atelopus với đặc điểm nổi bật là những lằn mà