Axit đioxirybô nuclêic

  • Video: ADN là gì? Video: ADN là gì?
    Đã bao giờ bạn tự hỏi ADN là gì? ADN còn được gọi là Axit đioxirybô nuclêic, là một phân tử, là một chùm các nguyên tử liên kết với nhau.