Bão mặt trời

  • Bão mặt trời là gì? Bão mặt trời là gì?
    Bão mặt trời hay gió mặt trời là một luồng hạt điện tích giải phóng từ vùng thượng quyển của các ngôi sao.
  • Những tác hại ghê gớm của Bão Mặt Trời Những tác hại ghê gớm của Bão Mặt Trời
    Khi mặt trời đạt đến mức năng lượng cực đại trong chu kỳ 11 năm của nó, từ các khu vực hoạt động - được gọi là vết đen mặt trời – sẽ bắn ra các dòng hạt tích điện khổng lồ lan tỏa ra khắp hệ mặt trời.