Bảo tàng dưới nước

  • Bảo tàng dưới nước lớn nhất thế giới Bảo tàng dưới nước lớn nhất thế giới
    Mexico đang chuẩn bị xây dựng bảo tàng dưới nước lớn nhất thế giới bằng cách thả xuống nước khoảng 400 bức tượng bê tông dưới biển Caribee...
  • Xây dựng bảo tàng dưới nước ở châu Phi Xây dựng bảo tàng dưới nước ở châu Phi
    Chính phủ Kenya đã lên kế hoạch xây dựng bảo tàng dưới nước đầu tiên của châu Phi, mục đích là để nghiên cứu sinh vật biển và xác những con tàu đắm. Các kiến trúc sư người Mỹ đang lên phương án thiết kế bảo tàng dưới nước này và dự kiến công trình sẽ được khởi công vào năm 2014. Nguồn vốn ngân sách nhà nước chi