Bệnh ung thư phổi

  • Bệnh ung thư phổi và các giai đoạn Bệnh ung thư phổi và các giai đoạn
    Ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất trên toàn cầu và chiếm số lượng nhiều nhất trong các loại ung thư (khoảng hơn 20%) với số lượng tăng thêm 0.5% mỗi năm.