Bộ Y tế

  • Bộ Y tế cảnh báo virus Zika đã lưu hành trong cộng đồng Bộ Y tế cảnh báo virus Zika đã lưu hành trong cộng đồng
    Chiều 19/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng Bộ Y tế các nước Đông Nam Á về dịch bệnh Zika trong khu vực ASEAN. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch bệnh do virus Zika đang diễn biến rất phức tạp.