BikeSpike

  • BikeSpike giúp người dùng tìm lại xe bị mất BikeSpike giúp người dùng tìm lại xe bị mất
    Nhằm giúp người đi xe đạp hoặc xe máy bảo vệ tài sản và tìm lại chúng nếu không may bị mất cắp, một nhóm kỹ sư Mỹ đã chế tạo một thiết bị định vị GPS gắn trực tiếp trên xe có tên BikeSpike.