Bill Nye

  • Tên lửa SpaceX Falcon phóng "cánh buồm mặt trời" vào năm 2016 Tên lửa SpaceX Falcon phóng "cánh buồm mặt trời" vào năm 2016
    Một tàu vũ trụ loại nhỏ được thiết kế để chu du trong khoảng không vũ trụ bằng năng lượng mặt trời theo kế hoạch sẽ được đưa vào không gian từ tên lửa đẩy SpaceX vào năm 2016.
  • Bí mật ít biết về Leonardo da vinci Bí mật ít biết về Leonardo da vinci
    Leonardo da Vinci, một thiên tài, một nhà sáng chế vĩ đại người Ý. Một số tuyệt tác, sáng chế của ông được cả thế giới biết đến nhưng còn một số sự thật thú vị về cuộc đời và sự sáng tạo của Lenardo ít được mọi người biết đến.