Brazilian Treehopper

  • Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới
    Một nhóm các nhà khảo cổ Brazil vừa tìm thấy hóa thạch một loài khủng long đã từng sống cách đây khoảng 70 triệu năm, tại khu vực Payropolis bang Minas Gerais, cách thủ đô Brazilian khoảng 500 km về phía Nam.