Bryan Fry

  • Phát hiện loài rắn biển cực độc mới Phát hiện loài rắn biển cực độc mới
    Các nhà khoa học vừa phát hiện loài rắn biển cực độc, hình dạng vô cùng bí hiểm từ đầu đến đuôi tại vùng biển ngoài khơi phía bắc nước Úc. Nó có tên khoa học là Hydrophis donaldi, màu vàng nâu.