Cá mút đá tạo ra tơ

  • Cá mút đá có thể tạo ra tơ như tằm Cá mút đá có thể tạo ra tơ như tằm
    Những con cá mút đá không hàm, không xương sống, trông tựa như những con giun khổng lồ là một loài vật nguyên thuỷ sống dưới đáy đại dương, có mặt trên hành tinh này từ 500 triệu năm về trước.