Cá mập thắt cổ

  • Cá mập trắng cổ đại phát triển chậm hơn Cá mập trắng cổ đại phát triển chậm hơn
    Hóa thạch hoàn chỉnh nhất của một con cá mập trắng lớn cổ đại đã được phát hiện tại vùng sa mạc khô hạn thuộc Peru, bao gồm các phần của xương sống và phần miệng với 222 cái răng.