Chionodraco rastrospinosus

  • Loài cá có máu trong suốt Loài cá có máu trong suốt
    Loài cá có tên khoa học Chionodraco rastrospinosus. Điều kỳ lạ là chúng không có Hemoglobin, còn gọi là huyết sắc tố - là một protein phức tạp chứa phần tử sắt có khả năng thu nhập, lưu giữ và phóng thích oxy khắp cơ thể.