Chiquitos

  • Khu truyền giáo của dòng Tên ở Chiquitos Khu truyền giáo của dòng Tên ở Chiquitos
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu truyền giáo của dòng Tên ở Chiquitos của Bolivia là Di sản văn hóa thế giới năm 1990.