Cryptelytrops macrops

  • Phát hiện 2 loài rắn lục mới  Phát hiện 2 loài rắn lục mới
    Tin từ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Khoa học và Công nghệ VN), các nhà khoa học Anh và Mỹ vừa công bố hai loài rắn lục mới được phát hiện tại VN và Campuchia.