Cyclosa mulmeinensis

  • Nhện tạo hình nộm để lừa kẻ thù Nhện tạo hình nộm để lừa kẻ thù
    Hai nhà khoa học phát hiện một loài nhện có khả năng tự tạo những vật trang trí có hình dạng và màu sắc giống cơ thể chúng, nhằm đánh lạc hướng kẻ thù chính là ong bắp cày.