Dahalokely tokana

  • Khám phá loài khủng long mới Khám phá loài khủng long mới
    Hóa thạch khủng long khai quật tại Madagascar đã được xác định là chủng loài mới, từng hiện diện trên bề mặt địa cầu cách đây khoảng 90 triệu năm.