Dahomey Amazons

  • Tộc nữ chiến binh truyền thuyết ở Lục địa Đen Tộc nữ chiến binh truyền thuyết ở Lục địa Đen
    Tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim viễn tưởng hay các bộ phim thần thoại, nhưng bộ tộc nữ chiến binh từng reo rắc nỗi khiếp đảm cho mọi kẻ thù mà họ từng đối diện, tộc Amazon, thực sự từng tồn tại.