Denduangboripant

  • Vì sao nhà sư có thể ngồi thiền trong chảo dầu sôi? Vì sao nhà sư có thể ngồi thiền trong chảo dầu sôi?
    Đoạn video quay cảnh một nhà sư Thái Lan ngồi thiền trong chảo dầu đun sôi đang lan truyền rất nhanh trên YouTube. Một số người cho rằng nhà sư đã sử dụng phép thuật, một số khác cho rằng nhà sư đã đạt tới cảnh giới cao nên không thể bị tổn hại khi ngồi trong chảo dầu sôi.