Dipterocarpus Alatus Roxb

  • Phát hiện nhiên liệu sinh học nhiều tiềm năng Phát hiện nhiên liệu sinh học nhiều tiềm năng
    Những hợp chất lạ có trong loài cây bụi Euonymus alatus, còn gọi là "cây bụi phát sáng", có thể tạo ra những bước tiến mới trong nhiên liệu sinh học và các loại dầu thực phẩm ít calorie.
  • Phát hiện loài Riềng mới ở Quảng Ngãi Phát hiện loài Riềng mới ở Quảng Ngãi
    Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới thuộc chi Riềng (Alpinia Roxb.).