ECCO2

  • Ngắm Trái Đất đẹp như tranh Van Gogh Ngắm Trái Đất đẹp như tranh Van Gogh
    Hình ảnh mô phỏng các dòng hải lưu được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ Nasa thực hiện đẹp như bức tranh nổi tiếng "The Starry Night" của danh họa người Hà Lan Van Gogh.
  • Video: Dòng chảy đại dương trên thế giới Video: Dòng chảy đại dương trên thế giới
    Các dòng hải lưu trên thế giới luôn vận động không ngừng, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc điều chỉnh khí hậu của Trái đất cũng như ảnh hưởng tới sự di cư của nhiều loài sinh vật.
  • Video: Trái Đất đẹp như tranh Van Gogh Video: Trái Đất đẹp như tranh Van Gogh
    Những hình ảnh phác thảo độc đáo này được Nasa đặt tên là "Perpetual Ocean" (Đại dương vĩnh cửu). Để thực hiện phác thảo này, Nasa đã sử dụng môhình tính toá n mang tên ECCO2, dùng để tính toán tình trạng và khí hậu trên đại dương.