Video: Trái Đất đẹp như tranh Van Gogh

  • 1.105

Những hình ảnh phác thảo độc đáo này được Nasa đặt tên là "Perpetual Ocean" (Đại dương vĩnh cửu). Để thực hiện phác thảo này, Nasa đã sử dụng môhình tính toá n mang tên ECCO2, dùng để tính toán tình trạng và khí hậu trên đại dương.

>>> Ngắm Trái Đất đẹp như tranh Van Gogh

Xem video:

Cập nhật: 29/03/2012 Theo Youtube, Bee
  • 1.105

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook