Edwards

  • Đã tìm thấy quái vật hồ Loch Ness Đã tìm thấy quái vật hồ Loch Ness
    George Edwards, thuyền trưởng người Scotland, người đã dành nhiều thập kỷ tìm kiếm con quái thú sống tại hồ Loch Ness, vừa đưa ra tuyên bố cuối cùng ông đã tìm thấy loài vật bí ẩn này và có được bức ảnh bằng chứng về nó