Emilio Mármol Sánchez

  • Nói dối làm nóng mũi Nói dối làm nóng mũi
    Nói dối sẽ không làm mũi của bạn mọc dài ra như chú bé người gỗ Pinocchio, nhưng thực sự sẽ làm cơ quan khứu giác của bạn nóng lên, theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Tây Ban Nha.
  • Dùng tinh trùng chuyển thuốc điều trị ung thư Dùng tinh trùng chuyển thuốc điều trị ung thư
    Theo trang Web arXiv.org, nhà nghiên cứu Mariana Medina-Sánchez và các đồng nghiệp tại Viện Integrative Nanosciences ở Dresden (Đức) đã phát triển một phương pháp độc đáo để đưa thuốc điều trị vào các tế bào ung thư.