Esperance

  • Úc: một trận “mưa chim” bí hiểm Úc: một trận “mưa chim” bí hiểm
    Hàng trăm xác chim te te bất chợt rơi xuống như trút từ bầu trời tỉnh Esperance, miền tây nước Úc hôm 10/01. Lẫn trong đám xác chết ngổn ngang đường phố còn thấy cả bồ câu, diều hâu, quạ...