Ficus carica

  • Phát hiện loài hoàn toàn mới trên "đỉnh đá thiêng" của Úc Phát hiện loài hoàn toàn mới trên "đỉnh đá thiêng" của Úc
    Loài mới thuộc về một dòng họ thực vật linh thiêng gắn liền với truyền thống tâm linh của người dân bản địa.
  • Cây Bồ Đề Cây Bồ Đề
    Trong các chùa ở một số nơi như: Ấn Độ, Srilanca, Mianma nơi nào cũng trồng cây bồ đề (Ficus reliosa.Linn). Trong sách kinh cây bồ đề được gọi là "cây giác ngộ". Các tín đồ đạo Phật coi bồ đề là cây nhà Phật. Nghe truyền rằng, Phật tổ Th&iac
  • Ưu điểm của động thực vật ký sinh. Ưu điểm của động thực vật ký sinh.
    Có một điều trớ trêu là bằng cách gây tổn hại, những loài ký sinh đôi khi lại giúp ích cho vật chủ. Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng ong bắp cày thụ phấn Pleistodontes imperialis và một loài sung ở Úc (Ficus rubiginosa) phụ thuộc lẫn