Găng tay nhiều ngón

  • Thêm ngón cho bàn tay Thêm ngón cho bàn tay
    Đối với những người cho rằng mỗi bàn tay có 5 ngón vẫn chưa đủ, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) đã chế tạo găng tay robot bổ sung thêm 2 ngón cho bàn tay.