Giải Nobel Vật Lý 2012

  • Vì sao Nobel Vật lý không tôn vinh "hạt của Chúa"? Vì sao Nobel Vật lý không tôn vinh "hạt của Chúa"?
    Dư luận từng đoán giải Nobel Vật lý 2012 sẽ tôn vinh phát hiện mang tính đột phá về giả thuyết hạt Higgs, song các nhà vật lý không tỏ ra ngạc nhiên khi dự đoán đó chưa trở thành hiện thực.
  • Công bố giải Nobel Vật lý 2012 Công bố giải Nobel Vật lý 2012
    Hai nhà khoa học Serge Haroche - người Pháp và người David Wineland - người Mỹ đã cùng đạt giải Nobel Vật lý năm 2012. Hai nhà khoa học này đã phát minh ra phương pháp nghiên cứu các tính chất của thế giới lượng tử.