Hố đen trong vũ trụ

  • Albert Einstein đã sai, không có hố đen trong vũ trụ? Albert Einstein đã sai, không có hố đen trong vũ trụ?
    Nhà vật lý thiên tài người Anh, Stephen Hawking – được xem là bộ óc vĩ đại nhất còn sống, đã khiến giới khoa học rung chuyển khi đảo ngược công trình nghiên cứu cả đời của ông để nói rằng hố đen vũ trụ không tồn tại.