Hồ Poopó

  • Hồ Poopó rộng 1000km2 bỗng dưng mất tích Hồ Poopó rộng 1000km2 bỗng dưng mất tích
    Cơ quan Hàng không vũ trụ châu Âu (ESA) vừa công bố các hình ảnh vệ tinh chụp từ tháng 4/2014 – 1/2016 khẳng định hồ Poopó lớn thứ hai tại Bolivia, đã hoàn toàn bốc hơi – theo đúng nghĩa đen của từ này.