H2A Lap1

  • Điều khiển được gene của tinh trùng Điều khiển được gene của tinh trùng
    Các nhà khoa học Trường ĐH quốc gia Australia đã tìm ra được cơ chế hoạt hoá gene tham gia vào việc biệt hoá các tế bào. Nhờ vậy có thể chữa được chứng vô sinh ở đàn ông, Tạp chí Nature Structural and Molecular Biology cho hay.