HOSPI-Rimo

  • Panasonic ra mắt 3 loại robot trợ giúp mới Panasonic ra mắt 3 loại robot trợ giúp mới
    Lão hóa dân số của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản, nước mà có sự gia tăng người cao tuổi cần được chăm sóc càng cao, tuy nhiên những người thân trẻ tuổi hơn rất ít làm công việc này. Cho nên robot từ lâu đã được xem là một phương tiện để làm công việc này.