HR 5171 A

  • Ngôi sao sáng hơn cả Mặt Trời Ngôi sao sáng hơn cả Mặt Trời
    Các nhà nghiên cứu mới đây phát hiện một ngôi sao màu vàng có kích thước lớn nhất từ trước đến nay và sáng hơn cả Mặt Trời.