Harmonised H20 UV

  • 5 môi trường nhiều tia cực tím ít ai ngờ tới 5 môi trường nhiều tia cực tím ít ai ngờ tới
    Nhiều người cho rằng tia cực tím chỉ xuất hiện khi có ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên ngay cả khi không có ánh sáng mặt trời, tia cực tím vẫn tồn tại và có thể dẫn đến các bệnh về mắt và da.