Hassan Sufourt

  • Bí ẩn về sự mất tích của Vương quốc Khazalle Bí ẩn về sự mất tích của Vương quốc Khazalle
    Khazalle là một Vương quốc phồn thịnh nằm bên bờ Sông Iquille và đầu nguồn Sông Gorgan. Quốc vương Joseph chiếm lĩnh khu vực châu thổ, chắn giữ cửa ngõ tấn công vào người Nga. Rất nhiều bộ tộc đến đây sinh sống và cống nạp cho triều đình Joseph.