Hemiscyllium Halmahera

  • Video: Cá mập đi bộ Video: Cá mập đi bộ
    Tiến sỹ Gerald Allen, một nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Tây Australia, là người quay được cảnh tượng thú vị này. Đoạn video được quay ở vùng biển đông Indonesia ghi lại hình ảnh một con cá mập đang đi bộ.