Hemoglobin

  • Khám phá một loại gien mới ở người Khám phá một loại gien mới ở người
    Một nhà khoa học Mianma đã góp phần khám phá ra một loại gien mới ở người có nhiệm vụ đóng góp vào việc sản xuất hemoglobin.
  • Bệnh thiếu máu Bệnh thiếu máu
    Bệnh thiếu máu xảy ra khi lượng tế bào hồng cầu (RBCs) khoẻ mạnh trong cơ thể xuống quá thấp. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề sức khoẻ do RBCs chứa hemoglobin, có nhiệm vụ đưa khí oxy đến các mô của cơ thể. Bệnh thiếu máu c&oac