Hiện tượng tẩy trắng san hô

  • Đại dương nóng lên từ khi nào? Đại dương nóng lên từ khi nào?
    Nghiên cứu mới cho thấy các đại dương của thế giới đã bắt đầu nóng lên cách đây hơn 100 năm, gấp đôi thời gian được biết trước đây. Kết quả nghiên cứu này có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về kỷ lục mực nước biển dâng của Trái đất, một phần do nước giãn nở xảy ra khi nó nóng lên.
  • Ngạc nhiên cách san hô tự bảo vệ mình trước sự gia tăng nhiệt độ nước biển Ngạc nhiên cách san hô tự bảo vệ mình trước sự gia tăng nhiệt độ nước biển
    Một số loại san hô đang tạo ra “lớp chống nắng” để tự bảo vệ mình trước sự gia tăng của nhiệt độ nước biển - một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc ĐH Southampton (Anh) cho biết.